Naudojimo sąlygos

„Temu“ | Naudojimosi sąlygos

Įsigaliojimo data: 2024 m. vasario 17 d.

Ačiū, kad naudojatės „Temu“! Šiose naudojimo sąlygose (toliau – Sąlygos) pateikiamos taisyklės ir apribojimai, kurie reglamentuoja jūsų naudojimąsi mūsų programomis, prekėmis, paslaugomis ir svetainėmis (toliau – Paslaugos). Šios sąlygos sudaro privalomą susitarimą tarp jūsų ir mūsų. Atlikdami registracijos procesą ir (arba) naršydami Paslaugas patvirtinate, kad: (1) perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis Sąlygų; (2) esate pilnametis, kad galėtumėte sudaryti su mumis įpareigojančią sutartį; (3) turite įgaliojimus asmeniškai sudaryti Sąlygas; ir (4) jei naudojatės Paslaugomis įmonės ar kito subjekto vardu, (a) sutinkate, kad „jūs“ apima ir jus, ir tą subjektą, (b) esate įgaliotas subjekto atstovas, turintis teisę įpareigoti subjektą laikytis šių Sąlygų, ir (c) sutinkate su šiomis Sąlygomis subjekto vardu. Neturėtumėte prisijungti prie Paslaugų ar jomis naudotis, jei nesutinkate laikytis visų šių Sąlygų.

1. Apžvalga

1.1 Šios sąlygos taikomos jums ir Airijoje registruotai bendrovei „Whaleco Technology Limited“.

1.2 Šiame Sąlygų ir politikos dokumente (kaip apibrėžta toliau) „Whaleco Technology Limited“ atitinkamai vadinama įvairiomis žodžio „mes“ formomis. Šiame Sąlygų ir politikos dokumente mes taip pat minime:

 • savo svetainę ir mobiliąsias programas, kuriose gali būti siūlomos funkcijos, prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant keitimąsi informacija, – visa tai gali būti bendrai vadinama „Temu“ arba „mūsų programa“;

 • galutinius naudotojus, įskaitant „Temu“ lankytojus ir tuos asmenis, kurie naudoja „Temu“, kad įsigytų prekes, – jie vadinami „jūs“.

1.3 Mes ir mūsų filialai teikia techninę ir operacinę mūsų pagalbą, susijusią su mūsų programa. Vienos operacijos metu „Temu“ galite sumokėti už kelis užsakymus. Keli užsakymai gali būti pristatomi kartu viename pakete.

1.4 Jūsų naudojimuisi tam tikromis Paslaugomis ir su ja susijusiai veiklai taikomos papildomos Politikos nuostatos (toliau – Politika). Šias Politikos nuostatas kartais atnaujiname ir prireikus skelbiame naujas. Jei Sąlygos nesuderinamos su Politikos nuostatomis, atitinkama Politikos nuostata turi galiojimo pirmenybę.

1.5 Pasiliekame teisę daryti šių Sąlygų pakeitimus, kurie neturi įtakos 1.5 punktui ar mūsų pagrindiniams įsipareigojimams vykdyti sutartį ir nereikalauja sudaryti naują sutartį. Šie pakeitimai bus skelbiami „Temu“ svetainės poraštėje esančiose nuorodose „Naudojimosi sąlygos“ ir „Temu“ programos meniu „Nuostatos“. Pakeitimai taps šių Sąlygų dalimi tik tada, kai juos patvirtinsite. Apie pakeitimus jus informuosime. Jei per tris savaites nepareikšite prieštaravimų dėl pakeistų Sąlygų, bus laikoma, kad su jomis sutinkate. Kai siųsime jums pranešimą apie Sąlygų pakeitimus, informuosime apie sąlygas, kuriomis laikoma, kad su jais sutinkate.

2. Naudotojo reikalavimai ir registracija

2.1 Norėdami naudotis Paslaugomis, patvirtinate, kad naudojatės jomis tik asmeniniams (nekomerciniams) tikslams ir esate ne jaunesni kaip aštuoniolikos (18) metų amžiaus bei sulaukę pilnametystės, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. „Temu“ galima pardavinėti vaikams skirtas prekes. Tačiau šios prekės yra skirtos parduoti suaugusiems. Tam tikros prekės gali būti skirtos tik tam tikro amžiaus asmenims arba „suaugusiems“. Užsakydami tokias prekes patvirtinate, jog esate pakankamai suaugę, kad galėtumėte jas peržiūrėti, naudoti, turėti ar gauti. Neatsakome už trečiųjų šalių turinį, kuris jums gali pasirodyti įžeidžiamas, nepadorus ar nepriimtinas, nors galime pašalinti ar apriboti įžeidžiamą ar kenksmingą turinį pagal savo turinio moderavimo procesus.

2.2Negalite naudotis Paslaugomis, jei a) negalite su mumis sudaryti įpareigojančios sutarties; b) uždraudžiame jums naudotis Paslaugomis dėl šių Sąlygų pažeidimo arba dėl kitų pagrįstų priežasčių.

2.3 Gali reikėti susikurti paskyrą ir pasirinkti slaptažodį bei naudotojo vardą. Kurdami paskyrą „Temu“ (toliau – Paskyra), sutinkate pateikti teisingą, tikslią, išsamią ir naujausią informaciją apie save, įskaitant kontaktinius duomenis. Esate atsakingi už mums pateiktos savo registracijos informacijos atnaujinimą. Esate atsakingi už visą veiklą, kuri vykdoma jūsų Paskyroje. Sutinkate stebėti savo Paskyrą, kad ja negalėtų naudotis nepilnamečiai, ir prisiimate visą atsakomybę už bet kokį neteisėtą nepilnamečių naudojimąsi Paslaugomis, kurį įgalinsite ar palengvinsite. Negalite pasirinkti prisijungimo vardo, kurio neturite teisės naudoti, arba kito asmens vardo, siekdami apsimesti tuo asmeniu. Negalite perduoti savo Sąskaitos kitam asmeniui be mūsų išankstinio raštiško leidimo. Pasiliekame teisę sustabdyti naudojimąsi ir uždrausti naudotojams naudotis Paslaugomis už šių Sąlygų ir mūsų Politikos pažeidimus. Sutinkate nekurti Paskyros ir nesinaudoti Paslaugomis, jei jums buvo visam laikui uždrausta naudotis kuriomis nors Paslaugomis. Žr. 3.5 punktą toliau ir mūsų Bendruomenės gaires dėl draudžiamo elgesio. Negalite niekam bendrinti savo Paskyros ar slaptažodžio ir sutinkate nedelsdami pranešti mums apie bet kokį neteisėtą slaptažodžio panaudojimą ar bet kokį kitą saugumo pažeidimą, o kiekvieno seanso pabaigoje iš savo Paskyros išeiti. Kai kuriate paskyrą, prieš siunčiant registracijos užklausą rodoma paskyros informacija, kurią reikia patvirtinti, ir iki pat užklausos išsiuntimo galite registracijos informaciją koreguoti. Pasiliekame teisę priimti arba atmesti visas registracijos užklausas, ir „Temu“ neprisiima jokios atsakomybės jokiam asmeniui dėl atsisakymo registruoti. Sutartis, susijusi su jūsų registracija „Temu“, įsigalioja, kai mes patvirtiname ją el. paštu ar kitu būdu.

2.4 Taip pat galite užregistruoti Paskyrą prisijungdami per socialinio tinklo paslaugų (toliau – SNS) paskyrą ir naudodami jos kredencialus (toliau – SNS paskyra). Jei prie Paslaugų jungiatės per SNS paskyrą, kuri yra Paslaugų funkcionalumo dalis, galite savo Paskyrą susieti su SNS paskyra, leisdami mums prisijungti prie jūsų SNS paskyros, kaip numatyta pagal SNS paskyrai taikomas nuostatas ir sąlygas. Patvirtinate, kad turite teisę suteikti mums prieigą prie savo SNS paskyros, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis nepažeisdami jokių SNS paskyroms taikomų nuostatų ir sąlygų ir neįpareigojate mūsų mokėti jokių mokesčių ar netaikote mums jokių tokioje SNS paskyroje nustatytų naudojimo apribojimų. Suteikdami mums prieigą prie bet kokių SNS paskyrų jūs suprantate, kad galime, vadovaudamiesi savo Politikos nuostatomis, pasiekti, padaryti prieinamą ir saugoti (jei taikytina) bet kokį Turinį (kaip apibrėžta toliau), kurį pateikėte ir laikote savo SNS paskyroje (toliau – „SNS turinys“). taip, kad jis būtų prieinamas per Paslaugas jūsų Paskyroje. Jei Sąlygose nenurodyta kitaip, visas SNS turinys visais Sąlygų tikslais laikomas naudotojo pateikta informacija (apibrėžta toliau). Priklausomai nuo jūsų pasirinktų SNS paskyrų ir atsižvelgiant į privatumo nuostatas, kurias esate parinkę tokiose SNS paskyrose, asmeninė informacija, kurią paskelbėte savo SNS paskyrose, gali būti prieinama Paslaugose ir per jūsų Paskyrą. Atkreipkite dėmesį, kad jei SNS sąskaita ar susijusi paslauga tampa neprieinama arba SNS nutraukia mūsų prieigą prie tokios SNS sąskaitos, SNS turinys nebebus prieinamas Paslaugose ir per jas. Turite galimybę bet kuriuo metu išjungti savo Sąskaitos ir SNS Sąskaitų ryšį, apsilankę Paslaugų skyriuje „Nustatymai“. ATKREIPKITE DĖMESĮ, KAD JŪSŲ SANTYKIUS SU SNS TEIKĖJAIS, SUSIJUSIAIS SU JŪSŲ SNS SĄSKAITOMIS, REGLAMENTUOJA TIK JŪSŲ SUTARTIS (-YS) SU ŠIAIS SNS TEIKĖJAIS, IR MES ATSISAKOME BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS DUOMENIS, KURIUOS ŠIE SNS TEIKĖJAI GALI MUMS PATEIKTI PAŽEISDAMI PRIVATUMO NUSTATYMUS, KURIUOS NUSTATĖTE MINĖTOSE SNS SĄSKAITOSE. Nesistengiame peržiūrėti jokio SNS turinio jokiais tikslais, įskaitant, be kita ko, jo tikslumą, teisėtumą ar nepažeidžiamumą, ir nesame atsakingi už jokį SNS turinį.

2.5 Šių Sąlygų kalba yra ta, kuri atitinka jūsų pasirinktą šalį / regioną „Temu“.

2.6 Visada rodoma naujausia šių Sąlygų versija, o jūs turite teisę išsispausdinti arba išsisaugoti elektronines kopijas.

3. Taisyklės ir apribojimai

3.1 Jūs sutinkate naudoti Paslaugas savo reikmėms, o ne kurios nors trečiosios šalies vardu arba jos naudai, ir tik tokiu būdu, kuris atitinka šias Sąlygas, Politiką ir visus jums taikomus įstatymus ir reglamentus. Jei naudojimasis Paslaugomis yra draudžiamas pagal galiojančius įstatymus, neturite teisės naudotis Paslaugomis. Mes nesame atsakingi, jei Paslaugomis naudojatės pažeisdami įstatymus.

3.2 Esate atsakingi už visą žalą, padarytą trečiajai šaliai naudojantis jūsų paskyra, išskyrus atvejus, kai dėl tokio trečiosios šalies naudojimo nėra jūsų kaltės. Todėl turite užtikrinti savo paskyros ir slaptažodžio saugumą ir nesidalyti jais su jokia trečiąja šalimi. Privalote nedelsdami mums pranešti apie bet kokį neteisėtą jūsų paskyros naudojimą ar saugumo pažeidimą.

3.3 Jums draudžiama sukurti daugiau nei vieną paskyrą.

3.4 Bet kokios loterijos, konkursai, apklausos, žaidimai ar panašios akcijos (toliau kartu – Akcijos), siūlomos naudojantis Paslaugomis, gali būti reglamentuojamos atskiromis taisyklėmis. Jei Reklamos taisyklės prieštarauja šioms Sąlygoms, taikomos Reklamos taisyklės.

3.5 Naudodamiesi Paslaugomis sutinkate ir įsipareigojate laikytis mūsų Bendruomenės gairių ir Peržiūros gairių, nesiimti jokių veiksmų ir neskelbti jokių Naudotojo pateiktų duomenų per Paslaugas, kuriais gali būti:

  1) pažeidžiamos kito asmens teisės, įskaitant intelektinės nuosavybės teises;

  2) pažeidžiamos bet kurios iš šių Sąlygų, Politikos nuostatų, mūsų Bendruomenės gairių ar Peržiūros gairių arba galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai;

  3) apeinama ar bandoma apeiti bet kurias iš šių Sąlygų, Politikos nuostatų ar kitų su Paslaugomis, įskaitant Akcijas, susijusių taisyklių;

  4) kurie gali būti laikomi neleistina ar nepageidaujama reklama, nepageidaujamais ar masiniais el. laiškais;

  5) renkami kitų naudotojų asmens duomenys arba naudojama bet kokia tokia informacija, surinkta iš Paslaugų;

  6) atliekami bet kokie veiksmai, dėl kurių gali būti pažeistas jūsų paskyros saugumas;

  7) gaunama kito naudotojo slaptažodžio, paskyros ar kita saugumo informacija;

  8) naudojami trečiosios šalies įgaliojimai, slepiamas tikrasis IP adresas arba kitaip prisistatoma ar neteisingai pateikiama tapatybė ar priklausomybė bet kuriam asmeniui ar organizacijai;

  9) pažeidžiamas ar trukdomas tinkamas bet kurio kompiuterių tinklo veikimas ar saugumas;

  10) Paslaugose paleidžiamas bet kokios formos automatinis atsakiklis ar brukalas, bet koks procesas, kuris paleidžiamas ar aktyvuojamas, kai nesate prisijungę prie Paslaugų, arba bet koks procesas, kuris kitaip trukdo tinkamam Paslaugų veikimui (įskaitant nepagrįstą Paslaugų infrastruktūros apkrovą perkraunant, „užtvindant“, „bombarduojant laiškais“ ar sutrikdant Paslaugas);

  11) potencialiai pakenkiama Paslaugoms, įskaitant, be kita ko, bet kokių Paslaugų saugumo funkcijų pažeidimą, rankinės ar automatizuotos programinės įrangos ar kitų priemonių naudojimą siekiant gauti prieigą, nuskaityti ar duomenims ištraukti iš bet kurio puslapio, duomenų, Paslaugų dalies arba kai tai su jomis susiję, taip pat virusų, kirminų ar panašaus kenksmingo kodo integravimą į Paslaugas;

  12) nukopijuojama arba laikoma didelė Paslaugų turinio dalis be mūsų raštiško sutikimo;

  13) dekompiliuojama, taikomos apgrąžos inžinerijos priemonės arba kitaip gaunamas šaltinio kodas arba pagrindinės idėjos ar informacija apie Paslaugas arba kai tai su jomis susiję;

  14) perkami bet kokie produktai, kurių negalima teisėtai pirkti ar naudoti;

  15) piktnaudžiaujama mūsų siūlomomis akcijomis, nuolaidomis ar kitais pranašumais, manipuliuojama bet kokių įkeltų Produktų kaina arba neleistinai kišamasi į skelbimus;

  16) bandoma daryti ką nors arba leidžiama, skatinama arba padedama bet kuriai trečiajai šaliai daryti ką nors, kas yra draudžiama šiame sąraše.

  Be visų kitų mums prieinamų teisių gynimo priemonių, bet kurios iš pirmiau minėtų nuostatų pažeidimas suteikia pagrindą:

  1) mums pašalinti, apriboti arba atsisakyti skelbti bet kokią naudotojo pateiktą medžiagą;

  2) atšaukti jūsų Produktų pirkimą;

  3) atšaukti Atlygius ar mokėjimus, kuriuos turėjome suteikti, ir (arba)

  4) sustabdyti arba kitaip apriboti jūsų prieigą prie Paslaugų ar naudojimąsi jomis.

Jei sužinosime apie galimus jūsų padarytus Sąlygų pažeidimus, pasiliekame teisę tokius pažeidimus tirti. Jei atlikę tyrimą manome, kad buvo įvykdyta nusikalstama veikla, pasiliekame teisę perduoti šį klausimą visoms atitinkamoms teisinėms institucijoms ir su jomis bendradarbiauti. Turime teisę atskleisti bet kokią Paslaugose esančią informaciją ar medžiagą, įskaitant Naudotojo pateiktą informaciją, kurią turime ryšium su jūsų naudojimusi Paslaugomis, kad: i) laikytumės galiojančių įstatymų, teisinio proceso ar vyriausybės prašymo; ii) vykdytume Sąlygas ir Politiką, iii) reaguotume į pretenzijas, kad Naudotojo pateikta informacija pažeidžia trečiųjų šalių teises, iv) atsakytume į jūsų prašymus dėl klientų aptarnavimo, v) apsaugotume mūsų, mūsų naudotojų ar gyventojų teises, nuosavybę ar asmeninį saugumą, taip pat visų teisėsaugos institucijų ar kitų valdžios pareigūnų teises, vi) kaip kitaip numatyta Privatumo politikoje, jei pagrįstai manome, kad tai yra būtina ar tinkama ir jei toks atskleidimas atitinka galiojančius įstatymus, įskaitant taikomus duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus.

3.6 Daugiau informacijos apie mūsų požiūrį į turinio moderavimą, netinkamą naudojimąsi mūsų Paslaugomis, mūsų apeliacijų sistemą ir tai, kaip rekomenduojame turinį naudotojams, galima rasti DSA pagalbos puslapyje.

4. Privatumas

4.1 Mūsų Privatumo politikoje pateikta informacija, kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame jūsų asmeninę informaciją, kai jūs prisijungiate prie mūsų Paslaugų, lankotės jose ar naudojatės jomis. Naudodamiesi Paslaugomis suprantate, kad galime rinkti, peržiūrėti, naudoti, laikyti ir atskleisti jūsų asmeninę informaciją (įskaitant jūsų paskyros ir naudotojo informaciją), kaip aprašyta šiose Sąlygose ir mūsų Privatumo politikoje, kurią patvirtinate perskaitę.

5. Pranešimai

5.1 Siųsime jums pranešimus elektroniniu būdu, pavyzdžiui, el. laiškus, tekstinius pranešimus, mobiliuosius pranešimus, pranešimus ir žinutes Paslaugose arba per Paslaugas (toliau – „Push“ pranešimai), kai suteiksite mums leidimą siųsti jums tokius „Push“ pranešimus pagal galiojančiuose teisės aktuose nustatytus standartus. Jūs pripažįstate, kad, kai naudojatės Programa, jūsų belaidžio ryšio paslaugų teikėjas gali imti iš jūsų mokesčius už duomenis, tekstinius pranešimus ir (arba) kitą belaidę prieigą, įskaitant ir susijusius su „Push“ pranešimais. Pasitikslinkite pas savo belaidžio ryšio paslaugų teikėją, kad sužinotumėte, kokie mokesčiai taikomi jūsų prieigai prie Paslaugų ir naudojimuisi jomis, įskaitant „Push“ pranešimų gavimą iš mūsų. Patys atsakote už bet kokius mokesčius, išlaidas ar sąnaudas, kurias patirsite atsisiunčiant, įdiegiant ir (arba) naudojantis Paslaugomis savo mobiliajame įrenginyje, įskaitant „Push“ pranešimų gavimą. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad visos sąlygos, susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai bei dokumentai, kuriuos jums pateikiame elektroniniu būdu, turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sudaryti raštu.

5.2 Sutinkate, jog mes galime susisiekti su jumis bet kuriuo jūsų nurodytu el. pašto adresu ar telefono numeriu, kad: i) informuotume apie jūsų paskyrą; ii) spręstume jūsų paskyros problemas; iii) spręstume ginčą; iv) išieškotume skolas; v) sužinotume jūsų nuomonę apklausose ar klausimynuose; vi) praneštume jums apie užsakymo, mokėjimo ir pristatymo atnaujinimus; vii) siųstume autentifikavimo tekstus; viii) kitais atvejais, kai to reikia jūsų paskyrai prižiūrėti arba šioms Sąlygoms, Politikai, taikomiems įstatymams ir teisės aktams ar bet kokiam kitam susitarimui, kurį galime sudaryti su jumis, vykdyti pagal atitinkamus jūsų leidimus, nuostatas ir pageidavimus. Mūsų siunčiamoms tekstinėms žinutėms gali būti taikomi standartiniai tekstinių žinučių siuntimo mokesčiai, kuriuos taiko jūsų mobiliojo telefono ryšio operatorius.

5.3 Jei norėtumėte gauti mūsų rinkodaros medžiagą SMS žinutėmis ir įspėjimais ar el. paštu, galite užsiregistruoti, kad būtų teikiama tokia paslauga. Kai suteiksite mums leidimą, prireikus ir laikydamiesi teisės aktuose nustatytų standartų, jūsų nurodytu mobiliojo telefono numeriu siųsime jums reklaminius pranešimus, kurie gali apimti vienkartinius slaptažodžius, pranešimus apie jūsų užsakymus, mūsų reklaminius pranešimus ir priminimus apie apleistą krepšelį (įjungti naudojant slapukus, kuriuos renkame, kaip aprašyta šiose sąlygose). Prisijungimas prie vienos programos nereiškia automatinio prisijungimo prie kitos programos. Jums bus suteikta galimybė atsisakyti rinkodaros medžiagos. Žinučių siuntimo dažnumas skiriasi, o operatoriai už vėlavimus ar nepristatytas žinutes neatsako. Gali būti taikomi žinučių ir Duomenų perdavimo tarifai. Jums nereikia gauti rinkodaros žinučių tam, kad galėtumėte naudotis Paslaugomis.

5.4Mūsų pranešimai jums gali būti siunčiami per trečiosios šalies paslaugų teikėją. Jūs pripažįstate, kad pagal mūsų Privatumo politiką jūsų pranešimai, siunčiami mums arba mūsų tarpininkams, gali būti įrašomi, stebimi ir laikomi kokybės kontrolės ir mokymo tikslais arba siekiant apsaugoti jūsų, trečiosios šalies ir (arba) mūsų interesus.

6. Naudotojo teikiama medžiaga

6.1 „Naudotojo teikiama medžiaga“ reiškia bet ką, ką jūs paskelbiate, įkeliate, bendrinate arba pateikiate per Paslaugas, įskaitant pasiūlymus, komentarus, atsiliepimus, įvertinimus, nuotraukas, vaizdo įrašus ar kitą grįžtamąjį ryšį ar medžiagas, ir šią medžiagą gali peržiūrėti kiti naudotojai.

Visos naudotojo teikiamos medžiagos atžvilgiu jūs mums suteikiate visiškai apmokėtą, nemokamą, neišimtinę, perleidžiamą, sublicencijuojamą, visame pasaulyje galiojančią teisę (įskaitant bet kokias moralines teises) ir licenciją naudoti, licencijuoti, laikyti, rodyti, atkurti, išsaugoti, modifikuoti (pvz., siekiant užtikrinti, kad naudotojo pateiktą medžiagą būtų galima matyti skirtingose sistemose ir įrenginiuose), kurti išvestinius kūrinius, viešai atlikti, viešai rodyti, platinti, išversti ar užsiimti kitokia veikla, susijusia su tokia naudotojo pateikta medžiaga, jei mums tai atrodo būtina siekiant valdyti, pardavinėti ir reklamuoti Paslaugas, įskaitant atvejus, kai naudotojo pateikta medžiaga pristatoma, rodoma ar vykdoma pagal jūsų pageidavimus ir visada laikantis taikomų duomenų apsaugos įstatymų.

6.2 Pripažįstate ir sutinkate, kad visi Naudotojo pateikti duomenys (įskaitant naudotojo vardą, kuriuo juos pateikėte) yra nekonfidencialūs ir nepriklauso nuosavybės teisei (išskyrus jūsų pranešimus, kuriais tiesiogiai bendraujate su „Temu“, norėdami pateikti pranešimą ar skundą arba išspręsti paslaugų problemas, kurie bus laikomi konfidencialiais).

6.3Garantuojate, kad jums priklauso arba kitaip kontroliuojate visas teises į Naudotojo pateiktus duomenis ir kad bet kurio Naudotojo pateikto dokumento naudojimas vienaip ar kitaip nepažeis jokios trečiosios šalies teisių, taip pat nepažeis jokių šiose Sąlygose (įskaitant 3 skyriuje nurodytas taisykles ir apribojimus) nustatytų taisyklių ir apribojimų.

6.4 Nepatvirtiname Naudotojo pateiktų duomenų ir jie neatspindi mūsų nuomonės. Aiškiai atsisakome bet kokios atsakomybės už Naudotojo pateiktis ar dėl jų atsiradusią žalą. Tikimės, kad teikdami Naudotojo teikiamą medžiagą, kurią matys kiti naudotojai, naudotojai išlaikys aukštą padorumo lygį – tai ypač taikytina prekių įvertinimams ir apžvalgoms. Įsipareigojate, kad Vartotojo pateiktys, kurias gali matyti kiti vartotojai, yra teisingos, sąžiningos ir pagrįstos tik jūsų asmenine patirtimi. Taip pat įsipareigojate aiškiai nurodyti, ar Vartotojo pateiktis buvo kaip nors remiama arba apmokėta. Sutinkate, kad neprivalome iš anksto tikrinti Vartotojų pateikčių, nors pasiliekame teisę iš anksto patikrinti, atmesti, pašalinti ar panaikinti bet kokią Vartotojo pateiktį. Sudarydami sutartį dėl šių Sąlygų jūs duodate savo neatšaukiamą tokios stebėsenos ir moderavimo sutikimą. Jei mes iš anksto patikriname, atmetame, pašaliname ar panaikiname kurias nors Naudotojo pateiktis, jūs sutinkate, kad tai darysime savo, o ne jūsų naudai. Neapribojant to, kas išdėstyta pirmiau, mes turime teisę pašalinti bet kokią naudotojo pateiktą medžiagą, kuri pažeidžia Sąlygas arba yra kitaip nepriimtina.

7. Nuosavybės teisė

7.1 Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad visa Paslaugose ar per jas rodoma, atliekama ar pasiekiama medžiaga, įskaitant tekstą, grafiką, duomenis, straipsnius, nuotraukas, vaizdus, iliustracijas ir Naudotojo pateiktą medžiagą (toliau bendrai vadinama „Turiniu“), gali būti saugoma autorių teisių ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės įstatymų visame pasaulyje. Įsipareigojate laikytis visų Turinyje esančių autorių teisių pranešimų, prekių ženklų taisyklių, informacijos ir apribojimų, taip pat be išankstinio Turinio savininko sutikimo negalite kopijuoti, atkurti, modifikuoti, versti, skelbti, transliuoti, perduoti, platinti, atlikti, įkelti, rodyti, licencijuoti, parduoti ar kitaip bet kokiu tikslu naudoti jokio Turinio, kuris jums nepriklauso.

7.2 Mes gerbiame kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises ir pasiliekame teisę ištrinti arba išjungti Turinį, kuris, kaip įtariama, pažeidžia kito asmens intelektinės nuosavybės teises, taip pat galime išjungti įtariamų pažeidėjų paskyras. Kaip pranešti apie galimai pažeidžiamą turinį, galite sužinoti susipažinę su mūsų Intelektinės nuosavybės politika.

7.3 Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad Paslaugos mums priklauso arba jas licencijuojame. Įsipareigojate nekeisti, neskelbti, neperduoti, nedalyvauti perduodant ar parduodant, nekopijuoti ir nekurti išvestinių kūrinių remdamiesi ar kitaip naudodamiesi bet kuria iš Paslaugų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiame 7 skyriuje.

7.4 Jei laikysitės šių Sąlygų ir visų taikomų politikos dokumentų, taisyklių ir gairių, taip pat sumokėsite bet kokius taikomus mokesčius, mes arba mūsų turinio teikėjai suteiks jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą licenciją pasiekti ir asmeniškai bei nekomerciniais tikslais naudoti Paslaugas tik „Temu“ naudojimo tikslais. Visos teisės, kurios jums aiškiai nesuteiktos šiose Sąlygose arba bet kokiose politikose ar gairėse, yra rezervuotos ir priklauso mums arba mūsų licencijų teikėjams, tiekėjams, leidėjams, teisių turėtojams ar kitiems turinio teikėjams. Mūsų suteiktos licencijos nustoja galioti, jei nesilaikote šių Sąlygų ar bet kokios taikomos politikos, taisyklių ar gairių.

7.5 Negalite komerciniais tikslais naudoti jokios informacijos, pateiktos Paslaugose, arba naudotis Paslaugomis kitos bendrovės naudai, nebent mes tai aiškiai leistume iš anksto. Jūs negalite siūlyti, reklamuoti ar bet kokia forma susisiekti su naudotojais dėl darbo, sutarčių sudarymo ar bet kokio kito tikslo, nesusijusio su Paslaugomis, teikiamomis per „Temu“. Jei pažeisite šią nuostatą, pasiliekame teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti paslaugas, uždaryti paskyras ir (arba) atšaukti pirkimo operacijas.

8. Atsakomybė; trečiosios šalies rizika

8.1Pripažįstate ir sutinkate, kad už bet kokį Turinį, viešai paskelbtą ar privačiai perduodamą naudojantis Paslaugomis, atsakingas tik asmuo, kuris paskelbė arba perdavė tokį Turinį. Turinį peržiūrite ir juo naudojatės bei su kitais vartotojais bendraujate savo rizika. Mes nesame atsakingi už jokias klaidas, praleidimus ar netikslumus Turinyje. Nekontroliuojame Turinio ir neprivalome imtis jokių veiksmų, susijusių su tuo, kaip galite interpretuoti Turinį, jį naudoti ar į jį reaguoti. Neprivalome aktyviai stebėti Turinio, jo netvirtiname, neremiame ir neteikiame dėl jo jokių pareiškimų ar patvirtinimų. Taip pat suprantate, kad mes negalime užtikrinti naudotojų, su kuriais bendraujate naudodamiesi Paslaugomis, tapatybės ir nesame atsakingi už tai, kurie naudotojai gauna prieigą prie Paslaugų.

8.2 Jūs esate atsakingi už visą Turinį, kuriuo bet kokiu būdu prisidedate prie Paslaugų, taip pat jūs pareiškiate ir užtikrinate, kad turite visas teises tokiu būdu prisidėti prie Paslaugų.

8.3 Paslaugose gali būti nuorodų ar sąsajų su trečiųjų šalių svetainėmis ar paslaugomis, kurios mums nepriklauso ir kurių nekontroliuojame. Nekontroliuojame trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinio, tikslumo, privatumo politikos, praktikos ar jose išreikštų nuomonių bei neprisiimame už tai jokios atsakomybės. Mes taip pat neprižiūrime ir negalime stebėti, tikrinti, cenzūruoti ar redaguoti jokios trečiosios šalies svetainės ar paslaugos turinio. Pripažįstate ir sutinkate, kad neatsakome už jokią riziką, kylančią dėl jūsų prieigos prie trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų arba naudojimosi jomis. Raginame jus būti dėmesingus, kai išeinate iš Paslaugų, ir perskaityti kiekvienos trečiosios šalies svetainės ar paslaugos, kurioje lankotės ar kuria naudojatės, naudojimo sąlygas ir privatumo politiką.

8.4 Jūsų sąveika su kitais naudotojais, kitais subjektais ar asmenimis, susijusi su jūsų naudojimusi Paslaugomis, įskaitant komunikaciją, mokėjimus, veikimą ir pristatymą, vyksta tik tarp jūsų ir tokių trečiųjų šalių su sąlyga, kad pasiliekame teisę, bet neprivalome įsikišti į tokius santykius. Prieš pradėdami bendrauti su bet kuria iš šių trečiųjų šalių, turėtumėte pasidomėti ir (arba) kreiptis profesionalios konsultacijos (jei manote, kad tai būtina ar tinkama). Suprantate ir sutinkate, kad neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, patirtus dėl tokio bendravimo. Sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi už jokias pasekmes, kilusias dėl tokios sąveikos.

8.5 Trečiųjų šalių sąraše esančių prekių pardavimas arba mokesčių jiems mokėjimas ne per „Temu“, siekiant išvengti prievolės mokėti mokestį už prekes, įsigytas naudojantis Paslaugomis, yra esminis šių Sąlygų pažeidimas.

9. Atsakomybės apribojimas

9.1 Neatsakome už jokias pretenzijas ar ginčus, kurie gali kilti tarp „Temu“ naudotojų. Jei tarp jūsų ir kito naudotojo ar bet kurios trečiosios šalies, dalyvaujančios „Temu“, kyla ginčas, mes nesame įsipareigoję į jį įsikišti.

10. Pirkimai

10.1 Prieš įsigydami prekę privalote perskaityti visą prekės sąrašą. Patvirtindami pirkimą, sutinkate sumokėti visus taikomus mokesčius, rinkliavas, siuntimo išlaidas ir kitas su pirkiniu susijusias sumas. Be to, kiek taikoma, pripažįstate savo atsakomybę už pardavimo mokestį, PVM ir muito mokesčius. Kai pateikiate užsakymą ir užsakymas jums išsiunčiamas, teisė į prekę pereina jums perdavus ją vežėjui. Sutinkate, kad atitinkamais atvejais būsite įsigytų prekių importuotojas, ir įgaliojate mus paskirti ekspeditorių, kuris veiktų kaip jūsų tiesioginis atstovas bei jūsų vardu sumokėtų visus pardavimo mokesčius, PVM ir muitus. Atkreipkite dėmesį, kad pardavimo mokestis, PVM, muitai ir panašūs mokesčiai, renkami pirkimo metu, yra apytikriai ir gali keistis priklausomai nuo taikomų įstatymų. Jei priskaičiuojamos papildomos sumos, už jas atsakote jūs. Mes neatsakome, jei prekė vėluoja arba atsisakoma atlikti muitinės formalumus dėl to, kad nesumokėjote atitinkamų sumų.

10.2 Nors stengiamės pateikti tikslią informaciją „Temu“, gali pasitaikyti spaudos klaidų, netikslumų ar praleidimų, susijusių su kainodara, prekių aprašymais, prieinamumu ir pasiūlymais. Atsižvelgdami į galiojančius įstatymus, pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir keisti ar modifikuoti informaciją arba atšaukti užsakymus ar jų dalis, jei kokia nors informacija apie „Temu“ yra netiksli, bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, įskaitant ir po to, kai pateikiamas jūsų užsakymas arba gaunate užsakymo patvirtinimą ar pranešimą apie išsiuntimą. Priimdami sprendimą dėl pirkimo neturėtumėte remtis pirmine kaina. Jei priimant sprendimą dėl pirkimo svarbu palyginti kainas, prieš pirkdami turėtumėte patys atlikti palyginimą.

10.3 Prieš pateikdami užsakymą, atidžiai patikrinkite visus jus dominančios prekės aprašymus ir apribojimus. Jei esama kokių nors ypatingų aplinkybių (pvz., susijusių su sveikata ar sveikatos būkle ir (arba) specialiu poreikiu), kurios gali turėti įtakos prekei, kurią norite įsigyti, arba kurios gali būti paveiktos prekės, kurią norite įsigyti, tik jūs esate atsakingi už tai, kad prieš pateikdami užsakymą informuotumėte mus.

10.4 Mes dedame pagrįstas pastangas siekdami užtikrinti, kad spalvotas prekių pateikimas „Temu“ platformoje būtų kuo tikslesnis. Tačiau negalime garantuoti, kad jūsų monitoriuje rodoma bet kokia spalva tiksliai atspindės perkamos prekės spalvą.

10.5 Pripažįstate, kad prekės atitinka sandorį ar numatomą pirkimą, jei jos: i) atitinka „Temu“ pateiktą aprašymą ir pasižymi „Temu“ pateiktomis savybėmis; ii) tinka tikslams, kuriems tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; iii) yra tokios kokybės ir eksploatacinių savybių, kurios yra įprastos tos pačios rūšies prekėms ir kurių galima pagrįstai tikėtis. Nacionaliniai vartotojų apsaugos įstatymai suteikia jums teisinę garantiją, kad Paslaugos atitiks teisės aktų reikalavimus. Pagal šią teisinę garantiją mes būsime atsakingi už bet kokią Paslaugų neatitiktį. Pagal vietos įstatymus galite turėti teisę a) reikalauti, kad Paslaugos atitiktų reikalavimus, arba b) nutraukti sutartį.

10.6 Norėdami pirkti, turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją apie galiojantį mokėjimo būdą, pavyzdžiui, kredito kortelę, kurią turite teisę naudoti. Privalote nedelsdami atnaujinti savo sąskaitą, jei pasikeičia su jūsų mokėjimo būdu susiję duomenys. PATEIKDAMI INFORMACIJĄ APIE MOKĖJIMO BŪDĄ IR PATVIRTINDAMI KONKRETŲ PIRKIMO MOKĖJIMĄ, LEIDŽIATE MUMS ARBA MŪSŲ ATSTOVAMS AR MOKĖJIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS ŠIUO MOKĖJIMO BŪDU NUSKAIČIUOTI LĖŠAS, KURIOS YRA: A) SUMOS, MOKĖTINOS UŽ KONKREČIAS PREKES, KURIAS NORITE ĮSIGYTI; B) VISI TAIKOM MUITAI, MOKESČIAI IR SIUNTIMO IŠLAIDOS; C) VISI KITI MOKESČIAI, SUSIJĘ SU JŪSŲ NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS, KAIP APIBENDRINTA PRIEŠ PATVIRTINANT MOKĖJIMĄ. Galime atmesti, įšaldyti arba sulaikyti jūsų operaciją dėl bet kokios priežasties, įskaitant įtariamą sukčiavimą, kovą su pinigų plovimu ir sankcijų laikymąsi, taip pat jei manome, kad jūsų operacija kelia pavojų mums ar bet kuriai trečiajai šaliai.

10.7 Mokėjimų tvarkytojai gali taikyti jums mokesčius už jūsų pirkimą, atliekamą per „Temu“. Tokie tvarkymo mokesčiai jums bus atskleisti „Temu“. Jūsų naudojimasis Paslaugomis ir Mokėjimų tvarkytojo teikiamas mokėjimų apdorojimas priklauso nuo jūsų sutarties su Mokėjimų tvarkytoju, kuri gali būti keičiama. Kad galėtumėte naudotis mokėjimo paslaugomis, turite pateikti tikslią ir išsamią informaciją ir įgalioti mus šią informaciją bendrinti Mokėjimo tvarkytojui.

10.8 Jūsų mokėjimo įsipareigojimai visiškai įvykdomi, kai gauname sutartą mokėjimą.

11. Pinigų grąžinimas, keitimas ir susijusios nuostatos

11.1 Teikiame jums klientų aptarnavimo paslaugas, susijusias su mokėjimu, prekių grąžinimu, pinigų grąžinimu ir kitomis sritimis, kurias apima prekių pirkimas.

11.2 Norime, kad būtumėte patenkinti pirkiniais naudodamiesi Paslaugomis. Pirkdami „Temu“ prekes galite turėti teisę jas grąžinti ir atgauti pinigus. Daugiau informacijos apie prekių ir pinigų grąžinimą rasite mūsų Grąžinimo ir pinigų grąžinimo politikoje. Jei norite paprašyti grąžinti pinigus, vadovaukitės politikoje pateiktomis instrukcijomis. Pripažįstate ir sutinkate, kad galime grąžinti pinigus pagal Prekių ir pinigų grąžinimo politiką.

Išskyrus atvejus, kai Grąžinimo politikoje nurodyta kitaip, pinigų grąžinimas nepadengs muitų, mokesčių ar grąžinamos prekės siuntimo išlaidų, kurias galite patirti pinigų grąžinimo proceso metu.

12. Atlygiai

12.1 Naudodamiesi Paslaugomis galite gauti kreditų, kuponų, grynųjų pinigų, dovanų ar kitokio atlygio (toliau kartu – Atlygis). Kai kurie atlygiai gali būti naudojami tik nuolaidoms arba apmokėti už reikalavimus atitinkančius pirkinius Paslaugose arba naudojantis jomis (tačiau atkreipkite dėmesį, kad ne visos prekės gali atitikti reikalavimus) ir negali būti iškeisti į grynuosius pinigus, išskyrus jurisdikcijas, kuriose to reikalaujama pagal įstatymus. Turėtumėte atidžiai perskaityti informaciją ir taikytinas taisykles, susijusias su įvairių rūšių atlygiais.

13. Mūsų santykių nutraukimas

13.1 Jūs galite bet kada nustoti naudotis Paslaugomis. Taip pat galime nutraukti arba sustabdyti jūsų naudojimąsi Paslaugomis ar paskyra, jei pažeidžiate šias Sąlygas ar Politiką, kaip pagrįstai nusprendžiame. Net tada, kai jūsų naudojimasis Paslaugomis bus nutrauktas ar sustabdytas, šios Sąlygos liks jums galioti ir turėsite sumokėti bet kokią nesumokėtą sumą, kurią esate mums skolingi.

13.2 Jei jūsų paskyra bus išjungta, visas su jūsų paskyra susijęs Turinys ir Atlygiai bus prarasti ir anuliuoti. Turėtumėte pabandyti išnaudoti visus likusius Atlygius, iki įsigalios nutraukimas.

13.3 Visos Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo pobūdį turėtų išlikti, galioja ir nutraukus šias Sąlygas, įskaitant, be kita ko, nuosavybės nuostatas, garantijos atsisakymus ir atsakomybės apribojimus.

14. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

14.1 Esame jums atsakingi tik dėl savo sutartinių įsipareigojimų teikti Paslaugas. Jokiu būdu neatsakome už trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą.

14.2 Mūsų atsakomybę jūsų atžvilgiu reglamentuoja toliau nurodytos taisyklės:

  1) Mes prisiimame neribotą atsakomybę už žalą, kurią tyčia ar dėl didelio neatsargumo padarome mes, mūsų darbuotojai ir mūsų įgaliotieji atstovai, taip pat kuri atsiranda apgaulės atveju neatskleidus įsipareigojimų nevykdymo, aiškių garantijų arba kuri atsiranda dėl asmens sužalojimo (gyvybės, kūno ir sveikatos).

  2) Už kitus nuostolius esame atsakingi tik tuo atveju, jei jie atsiranda dėl prievolės, kurios būtina laikytis, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta, ir kurios laikymosi kita sutarties šalis paprastai gali tikėtis, pažeidimo. Kartu mūsų atsakomybė už tokius kitus nuostolius yra ribojama tais nuostoliais, kurie laikomi tipiškais šios rūšies sutartims ir kuriuos galima numatyti. Mes nesame atsakingi už jokius nenumatytus nuostolius. Nenumatyti nuostoliai yra nuostoliai, kurie buvo netikėti, ir nebuvo akivaizdu, kad jie gali kilti, ir niekas, ką pranešėte mums prieš sudarant šią Sutartį, nerodė, kad galime tikėtis jų atsiradimo. Galima atsakomybė pagal atsakomybės už prekes įstatymą lieka nepaveikta. Bet kokia papildoma atsakomybė netaikoma.

  3) Negarantuojame ir neprisiimame atsakomybės už įsipareigojimus pagal palengvintas sutartis su trečiosiomis šalimis.

  4) Be to, neatsakome už „Temu“ nemokamai teikiamo Turinio tikslumą, patikimumą ar išsamumą, taip pat už jokią žalą, kuri gali atsirasti dėl tokio Turinio.

15. Žalos atlyginimas

15.1 Sutinkate atlyginti mums žalą dėl visų kitų naudotojų ar kitų trečiųjų šalių mums pareikštų reikalavimų, grindžiamų jų teisių pažeidimu jums naudojantis Paslaugomis arba pažeidus šias Sąlygas. Atlygindami mums nuostolius pagal šį skyrių, padengsite mūsų išlaidas, susijusias su būtina teisine gynyba. Ši nuostata netaikoma, jei nesate atsakingi už tokį reikalavimą. Jei pagal šį 15 skyrių pateikiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, privalote nedelsdami ir tiksliai pateikti mums visą informaciją, reikalingą reikalavimams nagrinėti ir gynybai.

16. Programų parduotuvės

16.1 Programos licencija. Jei laikotės Sąlygų, suteikiame jums ribotą neišimtinę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą licenciją atsisiųsti, įdiegti ir naudoti „Temu“ mobiliosios programos (toliau – Programa) kopiją jums priklausančiame ar jūsų valdomame įrenginyje ar kompiuteryje. Be to, bet kurios per „Apple App Store“ pasiekiamos ar iš jos atsisiunčiamos Programos (toliau – Programų parduotuvėje gauta programa) atžvilgiu, Programų parduotuvėje gautą programą naudosite tik a) „Apple“ prekių ženklu pažymėtoje prekėje, kurioje veikia „iOS“ („Apple“ priklausanti operacinė sistema), ir b) kaip leidžiama pagal „Apple App Store“ paslaugų teikimo sąlygose išdėstytas Naudojimo taisykles. Nepaisant šio skyriaus pirmojo sakinio, bet kurios Programos iš „App Store“ arba bet kurios Programos, pasiekiamos per „Google Play“ parduotuvę arba atsisiųstos iš jos („Google Play“ gauta Programa) atžvilgiu galite turėti papildomų teisių, susijusių su prieiga prie Programos ir jos naudojimu, taikomų perkant dideliais kiekiais arba naudojant „Apple“ prekių ženklo funkciją „Family Sharing“, taip pat bendrinimą jūsų nurodytoje šeimos grupėje, atsižvelgiant į taikomas „Apple“ arba „Google“ sąlygas ir jūsų susijusias nuostatas.

16.2 Programų parduotuvės. Pripažįstate ir sutinkate, kad Programos ir Paslaugų prieinamumas priklauso nuo trečiosios šalies, iš kurios gavote Programos licenciją, pavyzdžiui, „Apple App Store“ arba „Google Play“ (kiekviena iš jų toliau – Programų parduotuvė). Pripažįstate, kad šios Sąlygos yra sudarytos tarp Jūsų ir mūsų, o ne su Programų parduotuve. Už Paslaugas, įskaitant Programą, jos turinį, techninę priežiūrą, palaikymo paslaugas ir garantiją, bei bet kokių su jomis susijusių pretenzijų (pvz., dėl atsakomybės už gaminį, teisinės atitikties ar intelektinės nuosavybės pažeidimo) nagrinėjimą atsakome tik mes, o ne Programų parduotuvė. Kad galėtumėte naudotis Programa, turite turėti prieigą prie belaidžio tinklo ir sutinkate mokėti visus su šia prieiga susijusius mokesčius. Taip pat sutinkate mokėti visus mokesčius (jei yra), kuriuos Programų parduotuvė ima už Paslaugas, įskaitant Programą. Sutinkate laikytis visų taikomų Programų parduotuvės nustatytų sutarties sąlygų, kai naudojatės bet kuria Paslauga, įskaitant Programą, ir jūsų licencija naudotis Programa priklauso nuo to, ar laikysitės šių sąlygų. Jūs pripažįstate, kad Programų parduotuvė (ir jos patronuojamosios bendrovės) yra trečioji šalis, kuriai taikomos šios Sąlygos, ir ji turės teisę užtikrinti jų vykdymą.

16.3 Prieiga prie Programos ir jos atsisiuntimas iš „Apple App Store“. Toliau pateikta informacija taikoma bet kuriai „App Store“ programai, pasiekiamai arba atsisiunčiamai iš „Apple App Store“:

  1) Pripažįstate ir sutinkate, kad: i) Sąlygos sudarytos ir taikomos tik jums ir mums, o ne „Apple“; ii) mes, o ne „Apple“, esame išimtinai atsakingi už Programą iš „App Store“ ir jos turinį. Naudodamiesi Programa iš „App Store“ privalote laikytis „App Store“ paslaugų teikimo sąlygų.

  2) Pripažįstate, kad „Apple“ neprivalo teikti jokių techninės priežiūros ir palaikymo paslaugų dėl Programos iš „App Store“.

  3) Jei Programa iš „App Store“ neatitinka kokios nors taikomos garantijos, galite apie tai pranešti „Apple“ ir „Apple“ grąžins jums Programos iš „App Store“ pirkimo kainą, bet „Apple“ neturės jokių kitų garantinių įsipareigojimų dėl Programos iš „App Store“, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus. Kalbant apie „Apple“ ir mus, pažymėtina, kad atsakomybė už bet kokias kitas pretenzijas, nuostolius, įsipareigojimus, žalą, sąnaudas ar išlaidas, susijusias su bet kokiu garantijos neatitikimu, tenka tik mums.

  4) Jūs ir mes pripažįstame, kad „Apple“ ir mūsų santykių atžvilgiu „Apple“ nėra atsakinga už jokių jūsų ar bet kurios trečiosios šalies pretenzijų, susijusių su Programa iš „App Store“, jos turėjimu ar naudojimusi ja, nagrinėjimą, įskaitant, be kita ko: i) pretenzijas dėl atsakomybės už prekę; ii) pretenzijas, kad Programa iš „App Store“ neatitinka kokių nors taikomų teisinių ar reguliavimo reikalavimų; iii) pretenzijas, kylančias pagal vartotojų apsaugos ar panašius teisės aktus.

  5) Jūs ir mes pripažįstame, kad bet kokios trečiosios šalies pretenzijos atveju, jei Programa iš „App Store“, jos turėjimas ar naudojimas pažeidžia tos trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teises, „Apple“ ir mūsų santykių atžvilgiu mes, o ne „Apple“, būsime išimtinai atsakingi už bet kokios tokios pretenzijos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tyrimą, gynybą, sprendimą ir įvykdymą tiek, kiek tai numato Sąlygos.

  6) Jūs ir mes pripažįstame ir sutinkame, kad „Apple“ ir „Apple“ patronuojamosios įmonės yra trečiosios šalys, kurioms taikomos Sąlygos, susijusios su jūsų Programos iš „App Store“ licencija, ir kad, jums sutikus su Sąlygomis, „Apple“ turės teisę (ir bus laikoma, kad priėmė šią teisę) vykdyti Sąlygas, susijusias su jūsų Programos iš „App Store“ licencija, jūsų, kaip trečiosios šalies, atžvilgiu.

  7) Neapribojant jokių kitų Sąlygų nuostatų, naudodamiesi Programa iš „App Store“ privalote laikytis visų taikomų trečiųjų šalių sutarčių sąlygų.

17. Bendrosios nuostatos

17.1 Priskyrimas. Negalite šių Sąlygų ar savo teisių ir įsipareigojimų pagal šias Sąlygas bet kokiu būdu (pagal įstatymą ar kitaip) perleisti, deleguoti ar perduoti jokiam kitam asmeniui be išankstinio raštiško mūsų sutikimo, o bet koks bandymas perleisti, sudaryti subrangos sutartį, deleguoti ar perduoti pažeidžiant pirmiau išdėstytus reikalavimus bus laikomas niekiniu ir negaliojančiu. Be jūsų sutikimo galime perduoti, perleisti ar deleguoti šias Sąlygas ir jų teises bei pareigas pagal šią Sutartį bet kuriam kitam asmeniui.

17.2. Nenumatyti įvykiai. Mes neatsakome už jokį vėlavimą ar nedarbą dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų pagrįstos kontrolės, įskaitant, be kita ko, gaivalines nelaimes, karą, terorizmą, riaušes, embargus, civilinės ar karinės valdžios veiksmus, gaisrus, potvynius, avarijas, pandemijas, streikus arba transporto priemonių, kuro, energijos, darbo jėgos ar medžiagų trūkumą.

17.3 Teisės pasirinkimo teisė. Jei esate Europos Sąjungos šalies gyventojas, šioms Sąlygoms ir bet kokiems ginčams, kurie gali kilti tarp jūsų ir mūsų pagal šias Sąlygas, taikomi tokios šalies įstatymai. Jei esate ne Europos Sąjungos šalies gyventojas, šioms Sąlygoms ir bet kokiems ginčams, kurie gali kilti tarp jūsų ir mūsų pagal šias Sąlygas, bus taikomi Airijos įstatymai. Sutarčiai tarp jūsų ir mūsų arba šioms Sąlygoms Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių netaikoma.

17.4 Ginčų sprendimas internetu. Europos Komisija teikia internetinę platformą ginčams spręsti internetu (toliau – EGS platforma). Šiuo metu EGS platformą galima pasiekti šia nuoroda: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Mes nenorime ir neprivalome dalyvauti ginčų sprendimo procedūrose vartotojų arbitražo institucijose, tiek kiek Paslauga ar Programa patenka į šio reglamento taikymo sritį.

17.5 Pranešimas. Pripažįstate ir sutinkate, kad galime pateikti jums pranešimą el. paštu, naudodami paskutinį jūsų mums pateiktą el. pašto adresą, ir kad tokiu būdu pateiktas pranešimas bus laikomas veiksmingu. Todėl esate atsakingi už tai, kad jūsų el. pašto adreso informacija mums būtų atnaujinta. Pranešimą mums galite pateikti el. paštu legal@eur.temu.com arba paštu toliau nurodytais adresais:

Whaleco Technology Limited
First Floor
25 St Stephens Green
Dublin 2, Ireland

Toks pranešimas laikomas pateiktu, kai jį gauname laišku, kuris pristatomas šalies mastu pripažintos naktinio pristatymo tarnybos arba įprastu iš anksto apmokėtu paštu pirmiau nurodytu adresu.

17.6 Atsisakymas. Mūsų nesugebėjimas atsakyti į jūsų ar kitų asmenų padarytus pažeidimus nepanaikina mūsų teisės imtis veiksmų dėl vėlesnių ar panašių pažeidimų.

17.7 Atskiriamumas. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Sąlygų nuostata yra neįgyvendinama arba negaliojanti, ta nuostata apribojama arba pašalinama, kiek tai būtina, kad šios Sąlygos liktų galioti ir būtų visiškai vykdytinos.

17.8. Trečiųjų šalių naudos gavėjai. Pagal šias Sąlygas nėra trečiųjų šalių naudos gavėjų.

17.9 Visa sutartis. Šios Sąlygos yra galutinis, išsamus ir išimtinis šalių susitarimas dėl šių Sąlygų dalyko, jos pakeičia ir sujungia visas ankstesnes šalių diskusijas dėl tokio dalyko.

18. Kontaktinė informacija

Toliau nurodyta mūsų kontaktinė informacija:

Whaleco Technology Limited
First Floor
25 St Stephens Green
Dublin 2, Ireland

Daugiau informacijos galima rasti Atspaudas.